Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 2:12 Bible 21 (B21)

Ať Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo to provádí, ať je to kdokoli – i kdyby Hospodinu zástupů přinášel oběti!

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 2

Pohled Malachiáš 2:12 v kontextu