Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 1:6 Bible 21 (B21)

Syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. „Jak pohrdáme tvým jménem?“ ptáte se.

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 1

Pohled Malachiáš 1:6 v kontextu