Starý Zákon

Nový Zákon

Leviticus 4:4 Bible 21 (B21)

Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho před Hospodinem.

Přečtěte si kompletní kapitolu Leviticus 4

Pohled Leviticus 4:4 v kontextu