Starý Zákon

Nový Zákon

Leviticus 3:6 Bible 21 (B21)

Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, ať přivede samce nebo samici bez vady.

Přečtěte si kompletní kapitolu Leviticus 3

Pohled Leviticus 3:6 v kontextu