Starý Zákon

Nový Zákon

Leviticus 22:27 Bible 21 (B21)

„Když se narodí tele, jehně nebo kůzle, ať zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Leviticus 22

Pohled Leviticus 22:27 v kontextu