Starý Zákon

Nový Zákon

Leviticus 20:5 Bible 21 (B21)

já sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Leviticus 20

Pohled Leviticus 20:5 v kontextu