Starý Zákon

Nový Zákon

Leviticus 2:14 Bible 21 (B21)

Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohni.

Přečtěte si kompletní kapitolu Leviticus 2

Pohled Leviticus 2:14 v kontextu