Starý Zákon

Nový Zákon

Jozue 24:31 Bible 21 (B21)

Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili a zakusili to všechno, co Hospodin pro Izrael vykonal.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jozue 24

Pohled Jozue 24:31 v kontextu