Starý Zákon

Nový Zákon

Jozue 24:12 Bible 21 (B21)

Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jozue 24

Pohled Jozue 24:12 v kontextu