Starý Zákon

Nový Zákon

Jozue 22:31 Bible 21 (B21)

Kněz Pinchas, syn Eleazarův, pak Rubenovým, Gádovým a Manasesovým synům odpověděl: „Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti Hospodinu jste nespáchali. Uchovali jste syny Izraele před Hospodinovým trestem.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Jozue 22

Pohled Jozue 22:31 v kontextu