Starý Zákon

Nový Zákon

Jozue 1:9 Bible 21 (B21)

Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Jozue 1

Pohled Jozue 1:9 v kontextu