Starý Zákon

Nový Zákon

Jonáš 4:2 Bible 21 (B21)

že se k Hospodinu modlil: „No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jonáš 4

Pohled Jonáš 4:2 v kontextu