Starý Zákon

Nový Zákon

Jonáš 3:8 Bible 21 (B21)

Lidé i zvířata ať se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý ať se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jonáš 3

Pohled Jonáš 3:8 v kontextu