Starý Zákon

Nový Zákon

Jonáš 2:7 Bible 21 (B21)

Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla. Tys mě však z propasti vyzvedl, Hospodine, Bože můj!

Přečtěte si kompletní kapitolu Jonáš 2

Pohled Jonáš 2:7 v kontextu