Starý Zákon

Nový Zákon

Joel 3:1 Bible 21 (B21)

Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění.

Přečtěte si kompletní kapitolu Joel 3

Pohled Joel 3:1 v kontextu