Starý Zákon

Nový Zákon

Joel 2:22 Bible 21 (B21)

ať už se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas budou zelené, stromy ponesou své ovoce a fíkovník s révou vydají užitek.

Přečtěte si kompletní kapitolu Joel 2

Pohled Joel 2:22 v kontextu