Starý Zákon

Nový Zákon

Joel 1:19 Bible 21 (B21)

Volám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem.

Přečtěte si kompletní kapitolu Joel 1

Pohled Joel 1:19 v kontextu