Starý Zákon

Nový Zákon

Joel 1:1 Bible 21 (B21)

Slovo Hospodinovo, které dostal Joel, syn Petuelův.

Přečtěte si kompletní kapitolu Joel 1

Pohled Joel 1:1 v kontextu