Starý Zákon

Nový Zákon

Jeremiáš 8:19 Bible 21 (B21)

Slyš – můj lid o pomoc křičí z daleké ciziny: Copak na Sionu není Hospodin? Copak tam jeho král není? „Proč mě uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?“

Přečtěte si kompletní kapitolu Jeremiáš 8

Pohled Jeremiáš 8:19 v kontextu