Starý Zákon

Nový Zákon

Jeremiáš 43:1 Bible 21 (B21)

Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina, jejich Boha – všechno to, s čím jej Hospodin, jejich Bůh, za nimi poslal.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jeremiáš 43

Pohled Jeremiáš 43:1 v kontextu