Starý Zákon

Nový Zákon

Jeremiáš 34:7 Bible 21 (B21)

Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská města – na Lachiš a Azeku. To byla totiž jediná opevněná města, která v Judsku zbyla.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jeremiáš 34

Pohled Jeremiáš 34:7 v kontextu