Starý Zákon

Nový Zákon

Genesis 43:20 Bible 21 (B21)

„Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo.

Přečtěte si kompletní kapitolu Genesis 43

Pohled Genesis 43:20 v kontextu