Starý Zákon

Nový Zákon

Genesis 20:16 Bible 21 (B21)

Sáře pak řekl: „Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Genesis 20

Pohled Genesis 20:16 v kontextu