Starý Zákon

Nový Zákon

Genesis 13:7 Bible 21 (B21)

Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.)

Přečtěte si kompletní kapitolu Genesis 13

Pohled Genesis 13:7 v kontextu