Starý Zákon

Nový Zákon

Ezechiel 43:27 Bible 21 (B21)

Až ty dny uplynou, počínaje osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a já ve vás najdu zalíbení, praví Panovník Hospodin.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezechiel 43

Pohled Ezechiel 43:27 v kontextu