Starý Zákon

Nový Zákon

Ezdráš 3:2 Bible 21 (B21)

neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezdráš 3

Pohled Ezdráš 3:2 v kontextu