Starý Zákon

Nový Zákon

Exodus 4:28 Bible 21 (B21)

Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu přikázal konat.

Přečtěte si kompletní kapitolu Exodus 4

Pohled Exodus 4:28 v kontextu