Starý Zákon

Nový Zákon

Exodus 34:13 Bible 21 (B21)

Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejte.

Přečtěte si kompletní kapitolu Exodus 34

Pohled Exodus 34:13 v kontextu