Starý Zákon

Nový Zákon

Exodus 13:5 Bible 21 (B21)

Až tě Hospodin přivede do země Kananejců, Chetejců, Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji dá, do země oplývající mlékem a medem, budete v tento měsíc konat tento obřad:

Přečtěte si kompletní kapitolu Exodus 13

Pohled Exodus 13:5 v kontextu