Starý Zákon

Nový Zákon

Ester 10:2 Bible 21 (B21)

Veškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc jakož i podrobnosti o Mordechajově významu a jak ho král vyznamenal, to vše je sepsáno v Kronice králů médských a perských.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ester 10

Pohled Ester 10:2 v kontextu