Starý Zákon

Nový Zákon

Deuteronomium 34:8 Bible 21 (B21)

Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení.

Přečtěte si kompletní kapitolu Deuteronomium 34

Pohled Deuteronomium 34:8 v kontextu