Starý Zákon

Nový Zákon

Deuteronomium 31:16 Bible 21 (B21)

Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel.

Přečtěte si kompletní kapitolu Deuteronomium 31

Pohled Deuteronomium 31:16 v kontextu