Starý Zákon

Nový Zákon

Daniel 12:9 Bible 21 (B21)

„Musíš jít, Danieli,“ odpověděl mi. „Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas.

Přečtěte si kompletní kapitolu Daniel 12

Pohled Daniel 12:9 v kontextu