Starý Zákon

Nový Zákon

Daniel 10:1 Bible 21 (B21)

Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut jeho výklad. To poselství je pravdivé a týká se velikého boje.

Přečtěte si kompletní kapitolu Daniel 10

Pohled Daniel 10:1 v kontextu