Starý Zákon

Nový Zákon

Ageus 2:7 Bible 21 (B21)

Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady, a já tento chrám naplním slávou, praví Hospodin zástupů.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ageus 2

Pohled Ageus 2:7 v kontextu