Starý Zákon

Nový Zákon

Ageus 1:7 Bible 21 (B21)

Tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede!

Přečtěte si kompletní kapitolu Ageus 1

Pohled Ageus 1:7 v kontextu