Starý Zákon

Nový Zákon

Ageus 1:14 Bible 21 (B21)

Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů, svého Boha.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ageus 1

Pohled Ageus 1:14 v kontextu