Starý Zákon

Nový Zákon

Abakuk 3:7 Bible 21 (B21)

Kúšanské stany vidím v bolestech, plachty Midiánu třesou se.

Přečtěte si kompletní kapitolu Abakuk 3

Pohled Abakuk 3:7 v kontextu