Starý Zákon

Nový Zákon

Abakuk 3:17 Bible 21 (B21)

I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí,

Přečtěte si kompletní kapitolu Abakuk 3

Pohled Abakuk 3:17 v kontextu