Starý Zákon

Nový Zákon

2 Samuel 9:13 Bible 21 (B21)

Mefibošet ovšem zůstával v Jeruzalémě, neboť vždy jídal u královského stolu. Byl chromý na obě nohy.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Samuel 9

Pohled 2 Samuel 9:13 v kontextu