Starý Zákon

Nový Zákon

2 Samuel 6:14 Bible 21 (B21)

David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Samuel 6

Pohled 2 Samuel 6:14 v kontextu