Starý Zákon

Nový Zákon

2 Samuel 14:1 Bible 21 (B21)

Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Samuel 14

Pohled 2 Samuel 14:1 v kontextu