Starý Zákon

Nový Zákon

2 Samuel 11:21 Bible 21 (B21)

Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!‘ A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.‘“

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Samuel 11

Pohled 2 Samuel 11:21 v kontextu