Starý Zákon

Nový Zákon

2 Samuel 10:5 Bible 21 (B21)

Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: „Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit.“

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Samuel 10

Pohled 2 Samuel 10:5 v kontextu