Starý Zákon

Nový Zákon

2 Letopisů 34:24 Bible 21 (B21)

Tak praví Hospodin – Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím neštěstí a všechna zlořečení zapsaná v knize, kterou judský král slyšel číst.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Letopisů 34

Pohled 2 Letopisů 34:24 v kontextu