Starý Zákon

Nový Zákon

2 Letopisů 23:14 Bible 21 (B21)

Kněz Jojada za ní poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: „Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s ní, toho popravte.“ (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.)

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Letopisů 23

Pohled 2 Letopisů 23:14 v kontextu