Starý Zákon

Nový Zákon

2 Letopisů 10:16 Bible 21 (B21)

Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi takto: „Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen ať se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!“ A tak se celý Izrael rozešel do svých domů.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Letopisů 10

Pohled 2 Letopisů 10:16 v kontextu