Starý Zákon

Nový Zákon

2 Letopisů 10:12 Bible 21 (B21)

Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: „Vraťte se ke mně za tři dny.“)

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Letopisů 10

Pohled 2 Letopisů 10:12 v kontextu