Starý Zákon

Nový Zákon

1 Samuel 23:18 Bible 21 (B21)

Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Samuel 23

Pohled 1 Samuel 23:18 v kontextu