Starý Zákon

Nový Zákon

1 Samuel 16:14 Bible 21 (B21)

Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Samuel 16

Pohled 1 Samuel 16:14 v kontextu